top of page

Una tarda de juny del 2019 el grup d'Osona amb bici ens trobàvem per primera vegada a un cafè de la ciutat de Vic, aprop de l'estació de trens. Tots vàrem arribar amb les nostres bicicletes de tipologies ben diferents i aquell primer contacte ens va servir per engrescar-nos i veure que el canvi era una qüestió de necessitat i la transformació era possible amb l'energia de l'equip.

Les inquietuds a nivell pedagògic i la incidència en aquest àmbit van fer que es pensés i es dissenyés un projecte que impliqués tota la comunitat educativa de la ciutat.

Així doncs, l'equip format per mestres i professorat de centres educatius tan concertats com públics, per famílies motivades, enginyeres en telecomunicacions, arquitectes,... totes elles ciclistes, fan possible aquesta proposta.

Qui som?

Persones

Eduard Folch

@efolch

Helena Vilardell

@helenavc

bottom of page